Accions:

  • Dissenyar un pla d’imatge i comunicació.
  • Incrementar la presència a les xarxes socials i mitjans de comunicació.
  • Potenciar la formació als professionals de centre en qualsevol àmbit.
  • Mantenir i/o augmentar el grau de satisfacció dels usuaris/es.
  • Potenciar el treball en equip.