La composició del Patronat està composat  per:

 • Sr/a. Alcalde President de l’Ajuntament de Súria
 • Rector de la Parròquia Sant Cristòfol de Súria
 • Sr/a. Director de Càrites Parroquial de Súria

Com a membres nats del Patronat com a conseqüència del càrrec que ostenten, i per sis persones físiques més:

 • Sr/a. President del Patronat.
 • Sr/a. Vis-president del Patronat.
 • Sr/a. Secretari del Patronat.
 • Sr/a. Tresorer del Patronat.
 • Sr/a Vocal del Patronat.
 • Sr/a Vocal del Patronat
 • Retribucions percebudes per els màxims responsables (Patronat)

Els càrrecs del Patronat son de confiança, honorífics i absolutament gratuïts, segons el article 13 dels estatuts de la Residència.

 • Direcció

El Patronat nomena un Director tècnic que recau des de el any 2000 en la Sra. Montserrat Ros i Esquius, i que reuneix els requisits establerts a la Disposició Transitòria Primera del Decret 176/2000 de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996 de regulació del Sistema Català de Serveis Socials.