Modificació Art. 8 dels estatuts

Estatuts de la nostre fundació