LÍNIA 1.- PROJECCIÓ DE L’ENTITAT

  Dissenyar un pla de la imatge corporativa de la Fundació i un pla d’imatge i comunicació
Acció 1 Manteniment i actualització la web 2020
Acció 2 Elaborar una campanya de difusió 2020
Acció 3 Implantació de noves tecnologies 2021 – 2022
Acció 4 Implementar un sistema de qualitat  2020
 

LINIA 2.- ESTABILITAT ECONÒMICA

  Acció 1 Sol·licitar subvencions públiques i privades 2020 – 2023
  Acció 2 Crear un grup de voluntaris de la Fundació 2021
  Acció 3 Rendibilitzar els serveis prestats per la Fundació. Control de compres…. 2020 – 2023
 

LÍNIA 3.- ATENCIÓ A PERSONES GRANS DEPENENTS

  Acció 1 Formació 2020 – 2023
  Acció 2 Fomentar la confiança entre família i centre. 2020 – 2023