Altres Àrees

Àrea manteniment

En aquesta àrea es té per objecte la satisfacció de les demandes de manteniment de infraestructura i de materials, amb el mínim impacte possible sobre els residents i usuaris del centre.

Àrea serveis

En aquesta àrea destaquem el personal propi de cuina, bugaderia i neteja, que vetllen en tot moment per a donar una atenció amb la màxima qualitat possible

 

 

Àrea administrativa

Aquest àrea està formada pel personal de recepció i oficines.