Àrea Sanitària

Medicina

Té com a objectiu afavorir la recuperació i el manteniment del màxim grau d’autonomia personal i social dels nostres usuaris/es.

Infermeria

L’equip d’infermeria vetlla per la satisfacció de totes les necessitats que apareixen durant el dia, des del tractament de malalties concretes a la detecció precoç de simptomatologia, la prevenció...

 

Auxiliars de Geriatria

L’auxiliar de gerontologia dóna suport als usuaris/es en la realització de les activitats de la vida diària.

Fisioteràpia

En aquesta àrea es treballa tant en el manteniment de les funcions psicomotrius, com en la rehabilitació funcional, amb la finalitat d’obtenir la màxima autonomia dels usuaris/es.

Àrea Sanitària

Àrea Sanitària