LÍNIA 1.- PROJECCIÓ DE L’ENTITAT

  Dissenyar un pla de la imatge corporativa de la Fundació i un pla d’imatge i comunicació.
Acció 1 Incorporar talent que ens permeti adaptar-nos a les necessitats del sector. 2022 – 2025
Acció 2 Creació de nous serveis per donar resposta a les necessitats local. 2022 – 2025
Acció 3 Conèixer serveis aliens a la nostra activitat per enriquir al conjunt de l’organització. 2022 – 2025
Acció 4 Millores en el sistema de qualitat. 2022 – 2025
 

LINIA 2.- ESTABILITAT ECONÒMICA

Acció 1 Augment de places amb finançament públic. 2022 – 2025
Acció 2 Rendibilitzar els serveis prestats per la Fundació.Control de compres…. 2022 – 2025
Acció 3 Transició energètica 2022 – 2025
 

LÍNIA 3.- ATENCIÓ A PERSONES GRANS DEPENENTS

Acció 1 Formació 2022 – 2025
Acció 2 Fomentar la confiança entre familia i el centre. 2022 – 2025
Acció 3 Remodelació de l’edifici. 2022 – 2025