Àrea Social

Treball Social

Té com a finalitat garantir els drets dels nostres residents, vetllar per una càlida i progressiva adaptació al centre, així com suport a les famílies i vetllar per a la consecució dels recursos propis, públics i/o socials més adients en cada cas.

Psicologia

Avalua les àrees específiques del deteriorament cognitiu i en fa el seguiment. També ofereix intervenció terapèutica individual, on dóna suport psicològic a cada usuari/a.

 

Teràpia Ocupacional

Té com a funció principal l’acompanyament en els processos vitals de les persones, cercant i aportant solucions en cada moment per tal de que puguin superar de forma autònoma i enriquidora les dificultats.

Animació Sociocultural

L’animació sociocultural gaudeix de la importància que es mereix i té com a objectiu principal la satisfacció i el desenvolupament personal.